ไชฟว์ (Chives)

ไชฟว์ (Chive) เป็นสมุนไพรฝรั่งอีกชนิดหนึ่ง ใบมีลักษณะเดียวกับใบหอม แต่มีขนาดเล็กกว่า ใบกลมกลวงยาวรี มีสีเขียว มีกลิ่นเฉพาะตัว ดอกออกเป็นช่อ กลีบดอกมีสีชมพูอมม่วง ผลแก่แตกออก มีเมล็ดลักษณะทรงรี มีสีดำ ใช้ใบนำมาประกอบอาหาร เมนูต่างๆได้หลายเมนู

ไชฟว์ (Chives)
ไชฟว์ (Chives) ออกดอกสีม่วง

ไชฟว์ปลูกได้ในดินทุกชนิด แต่จะเจริญเติบโตได้ดีในดินร่วนซุยหรือดินร่วนปนทรายที่ระบายน้ำได้ดี การปลูกได้โดยการแยกเหง้าปลูกและโดยใช้เมล็ด แต่การปลูกด้วยเมล็ดจะนิยมมากกว่า หลังจากลงปลูกได้ 3-4 เดือน ก็จะสามารถเก็บเกี่ยวได้

ไชฟว์ (Chives)
ไชฟว์ (Chives)

ใบของไชฟว์นิยมใช้ตกแต่งจาน หรือใส่ในอาหารจานปลาและไข่

ไชฟว์ (Chives)
ไชฟว์ (Chives)
ไชฟว์ (Chives)
ไชฟว์ (Chives)
Message us