อิตาเลี่ยนเบซิล (Italian Basil)

เบซิล (Basil) หรือที่เรียกกันว่า “อิตาเลียนเบซิล, สวีทเบซิล, โหระพาฝรั่ง, โหระพาอิตาเลี่ยน” จัดอยู่ในกลุ่มเครื่องเทศสมุนไพร เป็นพืชล้มลุกขนาดเล็ก มีทรงพุ่ม ใบเป็นใบเดี่ยว ออกตรงข้ามกัน ใบใหญ่กว่าโหระพาไทย รสชาติเผ็ดร้อน มีกลิ่นหอมเฉพาะตัว สามารถนำมาประกอบอาหารเมนูต่างๆ ได้หลายเมนู

อิตาเลียนเบซิล, สวีทเบซิล, โหระพาฝรั่ง, โหระพาอิตาเลี่ยน
อิตาเลี่ยนเบซิล (Italian Basil)

ปัจจุบันมีการนำเอาอิตาเลี่ยนเบซิลมาปลูกในเมืองไทยกันอย่างแพร่หลาย โดยปลูกกันมากในกลุ่มฟาร์มไฮโดรโปนิกส์เพื่อป้อนเข้าสู่ร้านอาหารฝรั่ง และขายผักตามตลาดค้าส่งอย่างเช่น ตลาดไท ตลาดสี่มุมเมือง เป็นต้น ส่วนตลาดค้าปลีกก็มีขายอยู่ตามห้างสรรพสินค้ากลุ่มอาหารสด

Message us