สวิสชาร์ด (Swiss Chard)

สวิสชาร์ด (Swiss Chard) หรือ ชาร์ด เป็นผักชนิดหนึ่งใบหยิกเป็นคลื่นสีเขียว ก้านใบมีขนาดใหญ่แบนมีหลายสี เช่น สีแดง สีขาว สีเหลือง เป็นผักที่มีสีสีนสวยงามอยู่ในตระกูลเดียวกับบีทรูทแต่ไม่มีหัว นิยมบริโภคส่วนของใบและก้านใบ ต้นอ่อนนิยมรับประทานสด ช่วยเพิ่มสีสันของจานสลัด ส่วนต้นที่มีขนาดใหญ่ นิยมนำมาลอกเยื่อก้านใบออก หั่นเป็นชิ้นๆ แล้วนำมาต้ม หรือตุ๋น ก็ทำได้เช่นกัน

สวิสชาร์ด (Swiss Chard)
สวิสชาร์ด (Swiss Chard)

สวิสชาร์ดมีปริมาณวิตามินเคสูงมาก หากรับประทานสวิสชาร์ด 35 แคลอรี่ ร่างกายจะได้รับวิตามันเคมากกว่าปริมาณขั้นต่ำที่ควรได้รับต่อวันถึง 300% และมีวิตามินเอมากกว่า 100% นอกจากนี้ยังช่วยป้องกันมะเร็ง ทำให้สายตาดีขึ้น และยังได้รับวิตามินอี ที่หาได้ยากจากพืชชนิดอื่นจำนวนมาก

สวิสชาร์ด (Swiss Chard)
แปลงปลูกสวิสชาร์ด (Swiss Chard)

สวิสชาร์ด สามารถปลูกได้ทั้งแบบปลูกแปลงดินและปลูกในระบบไฮโดรโปนิกส์

สวิสชาร์ด (Swiss Chard)
สวิสชาร์ดก้านสีแดง
Message us