มัลเบอร์รี่ (Mulberry)

มัลเบอร์รี่ (Mulberry) เป็นหนึ่งในพืชตระกูลเบอร์รี่ คนไทยมักจะรู้จักกันในชื่อของลูกหม่อน เป็นผลของต้นหม่อนที่คนไทยนำมาใช้เลี้ยงหนอนไหมที่ใช้ทำผ้าไหม ผลของหม่อน หรือลูกมัลเบอร์รี่ มีลักษณะเป็นผลรวมทรงกระบอกหรือทรงยาว แล้วแต่สายพันธุ์ สีของผลเริ่มแรกเป็นสีเขียวอ่อน แต่เมื่อแก่เต็มที่จะมีสีแดงเข้ม เมื่อสุกแล้วจะเปลี่ยนเป็นสีดำ มีรสหวานอมเปรี้ยว บางสายพันธุ์ก็เป็นสีขาว

มัลเบอร์รี่ (Mulberry)

มัลเบอร์รี่ ถือเป็นผลไม้ที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ มากด้วยคุณค่าทางโภชนาการที่อัดแน่นอยู่ในผลสีเข้ม และรสชาติที่หวานอมเปรี้ยว สามารถรับประทานได้หลายรูปแบบ ทั้งแบบผลสด ผลอบแห้ง แยมมัลเบอร์รี่ หรือจะดื่มเป็นเครื่องดื่ม อย่างน้ำมัลเบอร์รี่

ผลมัลเบอร์รี่ เมื่อสุกจะเปลี่ยนเป็นสีดำ

มัลเบอร์รี่ จัดอยู่ในกลุ่มไม้ยืนต้น มีอายุการเก็บเกี่ยวยาวนานถึง 30 ปี หากต้องการให้มีผลผลิตคุณภาพดีสม่ำเสมอ ต้องคอยตัดแต่งกิ่งเพื่อทำสาวบ้าง การปลูกมัลเบอร์รี่เพื่อขายเป็นผลสดนั้นมักจะติดปัญหาเรื่องการขนส่งยาก เพราะเป็นผลไม้ที่ไม่มีเปลือกทำให้ช้ำได้ง่าย

มัลเบอร์รี่ (Mulberry) หรือผลหม่อน

ปัจจุบันเกษตรกรนิยมปลูกมัลเบอร์รี่เพื่อทำเกษตรเชิงท่องเที่ยวมากขึ้น เพราะเป็นพืชที่โตไว ปลูกระยะห่าง 4×4 เมตร แล้วทำเป็นซุ้มมัลเบอร์รี่ แล้วเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาถ่ายรูปเก็บผลผลิตเองถึงฟาร์ม เพื่อแก้ปัญหาเรื่องผลผลิตเสียหายจากการขนส่งแทน

Message us