มะม่วง (Mango)

มะม่วง (Mango) เป็นไม้ผลเศรษฐกิจที่สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรไทยอย่างมหาศาล และมีอัตราการเติบโตถึงปีละ 10-15% โดยที่ไทยส่งออกมะม่วงคุณภาพเกรดเอ ไปตลาดเกาหลี ได้สูงสุดเป็นอันดับหนึ่ง อันดับสองคือ ญี่ปุ่น ส่วนประเทศจีนต้องการมะม่วงคุณภาพเกรดบีลงมา ส่วนด้านตลาดยุโรป สัดส่วนการส่งออกมะม่วงยังไม่เยอะมาก

มะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง

มะม่วงไทยมีจุดเด่นหลายด้านที่เหนือกว่าคู่แข่งจากประเทศเพื่อบ้าน ทั้งด้านรสชาติ “หวาน หอม อร่อย” รวมทั้งมีเทคนิคการดูแลจัดการหลังการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสม ทำให้มะม่วงน้ำดอกไม้สีทองของไทยสามารถยืดอายุการวางจำหน่ายได้ยาวนานกว่าเดิม ช่วยเพิ่มโอกาสการขายได้มากขึ้น คือ ประมาณ 14 วัน ส่งผลให้มะม่วงไทยเป็นที่ต้องการของผู้ซื้อในหลายประเทศ

มะม่วง (Mango)

สายพันธุ์มะม่วงของไทยที่นิยมปลูก

 • มะม่วงเขียวเสวย เป็นพันธุ์พื้นเมืองของนครปฐม ผลยาว ด้านหลังผลโค้งนูนออก ปลายแหลม ผิวเรียบ สีเขียวเข้ม เปลือกหนา เหนียว ผลแก่รสมัน
 • มะม่วงน้ำดอกไม้ เป็นพันธุ์ที่กินผลสุก รูปร่างยาวเรียว ผลดิบเนื้อขาว รสเปรี้ยวจัด ผลสุกสีเหลืองนวล รสหวาน มีทั้งน้ำดอกไม้สีทอง และน้ำดอกไม้เบอร์ 4
 • อกร่องทอง เป็นพันธุ์เก่าแก่ นิยมรับประทานกับข้าวเหนียวมูน ผลค่อนข้างเล็ก มีร่องเป็นแนวยาวที่ด้านท้อง ผลสุก เนื้อละเอียด มีเสี้ยนน้อย
 • มะม่วงฟ้าลั่น ผลกลม ท้ายแหลม ลูกขนาดกลาง นิยมรับประทานผลแก่ มีรสมัน เมื่อปอกเปลือก เนื้อมะม่วงจะปริแตก
 • มะม่วงหนังกลางวัน ผลยาวคล้ายงาช้าง แก่จัดรสมันอมเปรี้ยว สุกรสหวาน
 • มะม่วงแก้ว นิยมกินดิบ ผลอ้วนป้อม เปลือกเหนียว เมื่อเกือบสุกเปลือกจะมีสีอมส้มหรืออมแดง
 • มะม่วงโชคอนันต์ รูปร่างยาว ปลายมน กลายพันธุ์มาจากมะม่วงป่า นิยมนำไปทำมะม่วงดอง
 • มะม่วงมหาชนก เป็นลูกผสมของมะม่วงพันธุ์หนังกลางวันกับพันธุ์ซันเซ็ตจากอินเดีย ผลยาวรี สุกสีเหลืองเข้ม มีริ้วสีแดง เนื้อไม่เละ กลิ่นหอม จะสุกในช่วงที่มะม่วงพันธุ์อื่นวายแล้ว
มะม่วง (Mango)

ผลมะม่วงนำมารับประทานได้ทั้งดิบและสุก มะม่วงดิบเปลือกสีเขียวเนื้อสีขาวส่วนใหญ่มีรสเปรี้ยว ยกเว้นบางพันธุ์ที่เรียกว่ามะม่วงมัน ส่วนผลสุกจะมีสีเหลืองทั้งเปลือกและเนื้อ รับประทานสด หรือ นำไปทำเป็นอาหารเช่น ข้าวเหนียวมะม่วง อีกทั้งมีการนำไปแปรรูป เช่น มะม่วงแก้ว มะม่วงดอง มะม่วงแช่อิ่ม มะม่วงเค็ม น้ำแยมมะม่วง พายมะม่วง เป็นต้น แบ่งมะม่วงตามความนิยมในการรับประทานเป็น 3 ประเภทคือ

 • นิยมรับประทานดิบได้แก่พันธุ์ที่มีรสหวานมันตอนแก่จัด เช่น เขียวเสวย แรด พิมเสนมัน ทองดำ เขียวไข่กา หรือมีรสมันตอนอ่อนไม่เปรี้ยว เช่น ฟ้าลั่น หนองแซง มะม่วงเหล่านี้เมื่อสุกแล้วจะหวานชืด ไม่อร่อย
 • นิยมรับประทานสุก เมื่อดิบมีรสเปรี้ยว ต้องบ่มให้สุกก่อนรับประทานเช่น อกร่อง นวลจันทร์ น้ำดอกไม้ นำไปประกอบอาหาร เช่น ใส่ในน้ำพริก ยำ
 • นิยมนำมาแปรรูป แก่จัดมีรสมันอมเปรี้ยว เมื่อสุกหวานอมเปรี้ยว
มะม่วง (Mango)

การทำสวนมะม่วงในรูปแบบใหม่ เน้นแต่งทรงต้นให้เตี้ยลง เพื่อจะได้ดูแลและเก็บผลผลิตได้ง่ายขึ้น เพื่อลดค่าใช้จ่ายในเรื่องแรงงานลง

Message us