สตรอว์เบอร์รี่ (Strawberry)

สตรอว์เบอร์รี่ (Strawberry) ผลไม้เมืองหนาวที่นิยมรับประทานกันอย่างแพร่หลายในเมืองไทย เป็นผลไม้ที่มีสีสวยน่ารับประทาน มีรสชาติที่อร่อย นิยมทานเป็นผลไม้สดและนำมาแปรรูปเป็นอาหาร เช่น แยม เยลลี่ หรือน้ำผลไม้ เป็นผลไม้ที่มีวิตามินซีและวิตามินเอสูง

สตรอว์เบอร์รี (Strawberry)
สตรอว์เบอร์รี่ (Strawberry) ที่ขายปลีกตามห้างสรรพสินค้า

แหล่งปลูกสตรอว์เบอรี่

แหล่งปลูกสตรอว์เบอรี่ที่สำคัญของไทยอยู่ที่ จ.เชียงใหม่ โดยเฉพาะตรง อ.สะเมิง เกษตรกรที่ปลูกสตรอว์เบอรี่ส่วนใหญ่มักส่งขายที่ปากคลองตลาดและตลาดไท แต่บนพื้นที่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวอย่างเช่น เขาค้อที่เริ่มปลูกกันบ้างแล้ว จะเน้นปลูกเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวมากกว่า เน้นพันธุ์พระราชทาน 80 เพราะนักท่องเที่ยวนิยม เนื่องจากสามารถเก็บรับประทานสดได้เลย รสชาติหวาน

สตรอว์เบอร์รี่ (Strawberry)
เก็บผลสตรอว์เบอรี่จากฟาร์ม

แหล่งขายสตรอว์เบอรี่

เกษตรกรที่ปลูกสตรอว์เบอรี่ส่วนใหญ่มักส่งขายที่ปากคลองตลาดและตลาดไท หรือถ้าสามารถได้ผลผลิตที่มีคุณภาพสูงจนสามารถส่งเข้าห้างได้ก็จะได้ราคาขายที่สูงขึ้น หรือนำไปแปรรูปเป็นอาหาร เช่น แยม เยลลี่ สตรอว์เบอร์รีอบแห้ง หรือน้ำผลไม้ เป็นค้น

สายพันธุ์สตรอว์เบอรี่ที่นิยมปลูกในเชิงการค้า

  • พันธุ์พระราชทาน 16
  • พันธุ์พระราชทาน 20
  • พันธุ์พระราชทาน 50 (เป็นพันธุ์ที่มูลนิธิโครงการหลวงส่งเสริมให้ปลูก) เป็นพันธุ์ที่เกิดจากการผสมในประเทศสหรัฐอเมริกา และนำเข้ามาคัดเลือกโดยการผสมตัวเองตั้งแต่ปี พ.ศ. 2536 เจริญเติบโตและให้ผลผลิตได้ดีในสภาพอากาศเย็นปานกลาง ทรงพุ่มปานกลางถึงค่อนข้างแน่น ผลผลิตมีคุณภาพดีโดยเฉพาะใกล้สุกเต็มที่ น้ำหนักต่อผล 12 -18 กรัม รูปร่างเป็นลิ่มสีแดงถึงสีแดงเข้มค่อนข้างแข็ง ไม่ต้านทานต่อไร แต่ต้านทานราแป้งได้ดี
  • พันธุ์พระราชทาน 70 (เป็นพันธุ์ที่มูลนิธิโครงการหลวงส่งเสริมให้ปลูก) เป็นสายพันธุ์จากประเทศญี่ปุ่น ใบมีลักษณะกลมใหญ่ และสีเขียวเข้มไม่ทนต่อราแป้ง แต่ทนต่อโรคเหี่ยว ให้ผลผลิตค่อนข้างสูง น้ำหนักต่อผล 11.5 – 13.0 กรัม ผลมีลักษณะทรงกลมหรือทรงกรวย สีแดงสดใสแต่ไม่สม่ำเสมอ เนื้อและผลค่อนข้างแข็ง มีกลิ่นหอม มีความฉ่ำและรสชาติหวาน เปอร์เซ็นต์ความหวาน 9.6° Brix
  • พันธุ์พระราชทาน 72 (เป็นพันธุ์ที่มูลนิธิโครงการหลวงส่งเสริมให้ปลูก) เป็นสายพันธุ์นำเข้ามาจากประเทศญี่ปุ่น ชื่อพันธุ์ TOCHIOTOME ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 น้ำหนักต่อผล 14 กรัม เนื้อผลแข็งกว่าพันธุ์พระราชทาน 70 แต่มีความหวานน้อยกว่าคือ 9.3° Brix มีกลิ่นหอมเมื่อเริ่มสุก เนื้อภายในผลมีสีขาว ผิวผลเมื่อสุกเต็มที่จะมีสีแดงถึงแดงจัด เงาเป็นมันที่ผิวผล ทนต่อการขนส่งมากกว่าพันธุ์อื่น
  • พันธุ์พระราชทาน 80 (เป็นพันธุ์ที่มูลนิธิโครงการหลวงส่งเสริมให้ปลูก ตั้งแต่ปีพ พ.ศ. 2552 เป็นต้นมา) เป็นสายพันธุ์ที่มาจากประเทศญี่ปุ่น ชื่อพันธุ์ Royal Queen
  • พันธุ์ 329 (Yale) เป็นพันธุ์ที่กรมส่งเสริมการเกษตรส่งเสริมให้กับเกษตรกรปลูก เป็นพันธุ์ที่มาจากประเทศอิสราเอล
สตรอว์เบอร์รี่ (Strawberry)
สตรอว์เบอร์รี่เริ่มออกดอก
สตรอว์เบอร์รี่ (Strawberry)
แปลงปลูกสตรอว์เบอร์รี่ ในโรงเรือนปลูกพืช (กรีนเฮาส์)
Message us