เรดคอส (Red Cos)

เรดคอส (Red Cos) เป็นผักที่จัดอยู่ในกลุ่มผักสลัด ลักษณะใบยาวรี ลักษณะเหมือนกับกรีนคอส แต่มีใบเป็นสีแดง นิยมนำมาบริโภคสดเป็นสลัดประเภทต่างๆ

เรดคอส (Red Cos)
ผักสลัดเรดคอส (Red Cos) ปลูกในระบบไฮโดรโปนิกส์
Message us