ราสพ์เบอรี่ (Raspberry)

ราสพ์เบอรี่ (Raspberry) ราสเบอรี่, แรสเบอร์รี่ เป็นผลไม้กลุ่มเบอรี่ที่มีทั้งรสหวานและรสเปรี้ยว เป็นที่นิยมมากในโซนยุโรป ซึ่งนอกจากจะนำมาใช้รับประทานเป็นผลไม้แล้ว ยังนำมาใช้อุตสาหกรรมการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ได้อย่างหลากหลาย โดยพบว่าขณะนี้ประเทศไทยได้มีการนำเข้าผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผลไม้ประเภทนี้ในแต่ละปีเป็นมูลค่าเยอะมาก

ราสพ์เบอรี่ (Raspberry)
ผลราสพ์เบอรี่ (Raspberry)

ราสพ์เบอรี่ เป็นไม้ผลเมืองหนาวขนาดเล็กที่นิยมปลูกกันอย่างแพร่หลายทั่วโลกรองจากสตรอเบอรี่ เป็นพืชที่มีลำต้นและตัวต้นก็มีความแข็งแรงมากสามารถขยายพันธุ์ไปได้เรื่อยๆ ไม่มีขีดจำกัด ซึ่งเป็นผลมาจากการที่มันสามารถงอกลำต้นใหม่จากลำต้นเดิมได้และรากของมันจะเจาะลึกลงไปในดิน ส่วนใบก็สามารถนำไปทำยาได้ การเก็บเกี่ยวนิยมเก็บเกี่ยวในช่วงที่ผลสุกงอมโดยให้ดูจากผลจะมีสีเข้มสด (สีแดง, ม่วง, ดำ) ในช่วงนี้ผลจะมีความหวานมากจึงเหมาะสำหรับนำไปรับประทานหรือนำไปทำแยมผลไม้และเหมาะที่จะนำไปทำอาหารอย่างอื่นทั้งของคาวและของหวาน

ราสพ์เบอรี่ (Raspberry)
ราสพ์เบอรี่ (Raspberry) ที่วางขายในตลาดผลไม้

ราสพ์เบอรี่สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ

  1. Autumn Bearing Raspberries ซึ่งให้ผลผลิตได้จากกิ่งอายุหนึ่งปี (Primocanes) โดยในประเทศไทยจะให้ผลผลิตในเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม เช่น พันธุ์ Amity
  2. Summer Bearing Raspberries ซึ่งให้ผลผลิตบนตาข้างกิ่งอายุ 2 ปี (Floricanes) ที่ได้รับความหนาวเย็นยาวนานเพียงพอ
ราสพ์เบอรี่ (Raspberry)
แปลงปลูกราสพ์เบอรี่ (Raspberry) ต้นราสพ์เบอรี่

ราสพ์เบอรี่ (Raspberry) เป็นไม้ผลขนาดเล็กที่ปลูกแพร่หลายทั่วโลกรองจากสตรอเบอรี่และองุ่น ในประเทศไทยเริ่มมีการทดลองในปี พ.ศ. 2522 โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ร่วมกับมูลนิธิโครงการหลวง ในประเทศไทยพบกระจายพันธุ์บนพื้นที่ภูเขาสูง เช่น ดอยภูคา จังหวัดน่าน, ดอยอินทนนท์ ดอยผ้าห่มปก ดอยเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่, ภูกระดึง จังหวัดเลย

Message us