กรีนคอส (Green Cos)

กรีนคอส (Green Cos Lettuce) หรือเรียกอีกชื่อว่า กรีนโรเมน (Romaine lettuce) เป็นผักที่จัดอยู่ในกลุ่มผักสลัด ลักษณะใบยาวรี ซ้อนกันเป็นช่อ แต่จะมีลักษณะแตกต่างกันออกไปบ้างตามสายพันธุ์ นิยมบริโภคสดเป็นผักสลัดสลัด สามารถนำไปทำอาหารได้หลากหลายอย่างเช่น นิยมนำมาบริโภคเป็นผักสดในแบบผักสลัดทั่วไป นำมาใช้แต่งจานอาหาร หรือใช้กินกับพวกอาหารไทยจำพวกลาบ ยำ น้ำพริกต่างๆ หรือใช้ทำอาหารที่ผัดกับน้ำมันได้

กรีนคอส (Green Cos)
ผักสลัดกรีนคอส (Green Cos) ปลูกในระบบไฮโดรโปนิกส์
Message us