กรีนคอส (Green Cos)

กรีนคอส (Green Cos Lettuce) หรือเรียกอีกชื่อว่า กรีนโรเมน (Romaine lettuce) เป็นผักที่จัดอยู่ในกลุ่มผักสลัด ลักษณะใบยาวรี ซ้อนกันเป็นช่อ แต่จะมีลักษณะแตกต่างกันออกไปบ้างตามสายพันธุ์ นิยมบริโภคสดเป็นผักสลัดสลัด สามารถนำไปทำอาหารได้หลากหลายอย่างเช่น นิยมนำมาบริโภคเป็นผักสดในแบบผักสลัดทั่วไป นำมาใช้แต่งจานอาหาร หรือใช้กินกับพวกอาหารไทยจำพวกลาบ ยำ น้ำพริกต่างๆ หรือใช้ทำอาหารที่ผัดกับน้ำมันได้

กรีนคอส (Green Cos)
ผักสลัดกรีนคอส (Green Cos) ปลูกในระบบไฮโดรโปนิกส์