ขิง (Ginger)

ขิง (Ginger) เป็นพืชอีกตัวที่ทำรายได้ให้กับชาวไร่ในประเทศไทยเป็นอย่างมาก เพราะเรามีอุตสาหกรรมทำขิงดองส่งขายต่างประเทศ อย่างเช่นประเทศญี่ปุ่นเป็นจำนวนมาก ประเทศไทยสามารถใช้พื้นที่ในการปลูกขิงได้ทุกภาค ภาคใต้ปลูกในจังหวัดชุมพร ประจวบคีรีขันธ์ ภาคเหนือปลูกในจังหวัดเชียงใหม่ เพชรบูรณ์ กำแพงเพชร เป็นต้น

ขิง (Ginger)

การใช้ประโยชน์นอกจากการนำหัวขิงมาทำเป็นขิงดองแล้ว หัวขิงอ่อนยังนำมารับประทานโดยใช้ ผัด ต้ม หัวขิงแก่นำมาทำเป็นขิงแห้ว บดทำเป็นชาขิง และเป็นสมุนไพรใช้เป็นส่วนผสมของยาหลายชนิด โดยเฉพาะยาที่เกี่ยวกับการแก้โรคลำไส้ ลมในท้อง ท้องอืดแน่น และยังมีสรรพคุณช่วยทำให้เลือดลมเดินสะดวกอีกด้วย

ขิง (Ginger)
Message us