ฟิลเลย์ ไอซ์เบิร์ก (Frillice Iceberg)

ฟิลเลย์ ไอซ์เบิร์ก (Frillice Iceberg Lettuce) ผักสลัดอีกชนิดหนึ่งที่ใบมีลักษณะหยิก และเป็นฝอย แต่มีจุดเด่นที่มีรสชาติหวานฉ่ำ และกรอบ สามารถใช้เป็นผักเครื่องเคียง หรือทำสลัดคู่กับผักอื่นๆได้ ทั้งนี้ฟิลเลย์ ไอซ์เบิร์กยังเป็นผักสลัดที่มีวิตามินซีสูงมาก ที่ช่วยในการสร้างภูมิต้านทานโรคหวัดได้เป็นอย่างดี

ฟิลเลย์ ไอซ์เบิร์ก (Frillice Iceberg)
ฟิลเลย์ ไอซ์เบิร์ก (Frillice Iceberg) นิยมปลูกในระบบไฮโดรโปนิกส์
Message us