เบบี้แครอท (Baby Carrot)

เบบี้แครอท (Baby Carrot) เป็นแครอทที่มีรูปทรงยาวรี โคนใหญ่ ปลายเรียวแหลม หัวมีสีส้ม ใช้ส่วนรากที่เติบโตเป็นหัวในการนำมาบริโภค เนื้อมีความหวานกรอบ แต่ไม่มีกากมากเหมือนพวกแครอทหัวใหญ่ มีความยาวของหัวอยู่ที่ 3-4 นิ้ว ปลูกในพื้นที่ขนาดเล็กได้ ให้ผลตอบแทนสูงใช้เวลาในการปลูกสั้น

เบบี้แครอท (Baby Carrot)
เบบี้แครอท (Baby Carrot)

เบบี้แครอท (Baby Carrot) นิยมนำมารับประทานสด ในสลัด หรือนำมาประกอบอาหารชนิดอื่นๆ เช่น ผัด ต้มซุป แกงจืด ช่วยเพิ่มสีสรรในจานอาหาร

เบบี้แครอท (Baby Carrot)

เมนูอาหารจาหเบบี้แครอท

Message us