แคนา

ต้นแคนา หรือต้นแคป่า ไม้ต้นขนาดกลาง มีความสูง 10-20 เมตร เป็นไม้ผลัดใบ เปลือกลำต้นสีน้ำตาลอ่อนอมเทา ปกติจะขึ้นอยู่ตามหัวไร่ปลายนา ดอกมีสีขาว ช่วงที่ดอกบานจะร่วงอยู่ใต้ต้น ดูสวยงาม คนจึงนิยมนำมาปลูกเป็นไม้ล้อม เป็นไม้จัดสวนตามบ้านจัดสรร หรือนำมาปลูกในสวนสาธารณะ

ดอกแคนา (Mangrove Trumpet Flower)
ดอกแคนา นิยมนำมาใช้ทำอาหาร

แคนา มีดอกเป็นดอกช่อแบบช่อกระจะสั้น ดอกใหญ่ มีสีขาว ออกตามปลายกิ่ง ช่วงที่ดอกบานจะมีกลิ่นหอม จะเริ่มบานตอนกลางคืน และจะร่วงในตอนรุ่งเช้า พบตามป่า ทุ่ง ไร่ นา ป่าเบญจพรรณ จะออกดอกช่วงเดือนมีนาคมถึงมิถุนายน กลีบดอกบานใช้ต้มจิ้มน้ำพริก หรือแกงส้ม

ต้นแคนา (Mangrove Trumpet Tree)
ดอกแคนาที่ร่วงในตอนเช้า

สรรพคุณของแคนาเป็นยาสุมนไพร

ในตำรายาไทยนิยมใช้ส่วนต่างๆ ของแคนาในปรุงเป็นยาสมุนไพร เช่น

  • ราก มีรสหวานเย็น แก้เสมหะและลม บำรุงโลหิต
  • เปลือกต้น มีรสหวานเย็น แก้ท้องอืดท้องเฟ้อ ใช้กับสตรีหลังคลอด
  • ใบ มีรสเย็น ใช้ตำพอกแผล หรือต้มน้ำบ้วนปาก
  • ดอก มีรสหวานเย็น ใช้ขับเสมหะ โลหิต ขับผายลม
  • เมล็ด รสหวานเย็น แก้อาการปวดประสาท แก้โรคชัก

ชื่อเรียกของแคนา

แคนา จะมีชื่อเรียกแตกต่างกันไปตามแต่ละท่องที่ เช่น แคป่า แคขาว แคเค็ตถวา (เชียงใหม่) แคทราย (นครราชสีมา) แคแน แคฝอย (ภาคเหนือ) แคภูฮ่อ (ลำปาง) แคยอดดำ (สุราษฎร์ธานี) แคยาว แคอาว (ปราจีนบุรี)

Message us