หน่อไม้ฝรั่ง (Asparagus)

หน่อไม้ฝรั่ง (Asparagus) เป็นพืชผักเศรษฐกิจที่สำคัญของไทยอีกตัวนึง ได้รับความสนใจจากเกษตรกรอย่างมากในปัจจุบัน เพราะเป็นผักที่มีราคาดี มีความต้องการในตลาดสูง เป็นผักอายุยืน เก็บผลผลิตได้ตลอดปี สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมของประเทศไทยได้เป็นอย่างดี

หน่อไม้ฝรั่ง (Asparagus)

หน่อไม้ฝรั่งคัดเกรดจะถูกส่งไปจำหน่ายยังต่างประเทศ เช่น ประเทศญี่ปุ่น สหภาพยุโรป และไต้หวัน ส่วนหน่อไม้ฝรั่งตกเกรดก็จะถูกส่งไปขายตามตลาดค้าส่งใหญ่ๆ ของไทย เช่น ตลาดไท และตลาดสี่มุมเมือง

หน่อไม้ฝรั่ง (Asparagus)
หน่อไม้ฝรั่งที่แผงผักค้าส่งในตลาดสี่มุมเมือง

ปัจจุบันพื้นที่ปลูกหน่อไม้ฝรั่งมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ พื้นที่ปลูกที่สำคัญอยู่บริเวณจังหวัดนครปฐม ประจวบคีรีขันธ์ ราชบุรี กาญจนบุรี และจังหวัดเพชรบูรณ์

หน่อไม้ฝรั่ง (Asparagus)
แปลงปลูกหน่อไม้ฝรั่งแห่งหนึ่งที่โซนเขาใหญ่

สายพันธุ์หน่อไม้ฝรั่ง ที่นิยมปลูกในเมืองไทย

  1. พันธุ์แมรี่วอชิงตัน (Mary Washington) เป็นหน่อไม้ฝรั่งพันธุ์แรกที่ปลูกในไทย ให้ผลผลิตค่อนข้างดีแต่น้อยกว่าพันธุ์อื่น จึงไม่ค่อยนิยมในปัจจุบัน
  2. พันธุ์แคลิฟอร์เนีย 500 (California 500) เป็นหน่อไม้ฝรั่งที่มีอายุเก็บเกี่ยวเร็ว ให้ผลผลิตใกล้เคียงกับพันธุ์แมรี่วอชิงตัน
  3. พันธุ์แคลิฟอร์เนีย 309 (California 309) เป็นหน่อไม้ฝรั่งที่ได้รับการวิจัยว่าแข็งแรง แถมยังให้ผลผลิตดีกว่าและขนาดใหญ่กว่าพันธุ์แมรี่วอชิงตันและพันธุ์แคลิฟอร์เนีย 500
  4. พันธุ์ไฮบริดอิมพีเรียล (Hybrid Imperial) เป็นหน่อไม้ฝรั่งพันธุ์ลูกผสม ให้ผลผลิตสูงกว่าทั้งแมรี่วอชิงตัน แคลิฟอร์เนีย 500 และแคลิฟอร์เนีย 309
  5. พันธุ์บร็อคอินพรู๊ฟ (Brock’s Improved) เป็นหน่อไม้ฝรั่งพันธุ์ลูกผสม ให้ผลผลิตสูงที่สุด เมล็ดจึงมีราคาแพง
Message us