สับปะรด (Pineapple)

สับปะรด (Pineapple) เป็นพืชที่มีต้นกำเนิดมาจากทวีปอเมริกาใต้ มีความทนทานต่อสภาพแวดล้อมได้ดี ในปัจจุบันกลายเป็นผลไม้เศรษฐกิจตัวนึงของไทย แหล่งปลูกสับปะรดที่สำคัญของไทย เช่น ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี ชลบุรี หรืออุตรดิตถ์ ลำปาง พิษณุโลก เป็นต้น

สับปะรด (Pineapple)

อุตสาหกรรมสับปะรด และวิถีการตลาดสับปะรดไทย

 1. เกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดส่วนใหญ่จะขายสับปะรดสดให้แก่พ่อค้ารวบรวมในท้องถิ่นและโรงงานแปรรูป
 2. พ่อค้ารวบรวมท้องถิ่น/สถาบันเกษตรกร ส่งผลสับปะรดสดไปยังโรงงานแปรรูปเป็นหลัก ผลผลิตอีกส่วนจะส่งไปยังตลาดกลางในกรุงเทพฯ เช่น ตลาดไทและตลาดสี่มุมเมือง เพื่อขายเป็นสับปะรดบริโภคผลสด
 3. โรงงานแปรรูป รับซื้อสับปะรดสดแล้วนํามาแปรรูปเป็นสับปะรดกระป๋อง น้ำสับปะรด และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ซึ่งผลิตภัณฑ์ประมาณร้อย ละ 90 – 95 ส่งออกไปยังต่างประเทศ โดยโรงงานแปรรูปจะเป็นผู้กําหนดราคารับซื้อสับปะรดสด
 4. พ่อค้าตลาดไท ตลาดสี่มุมเมือง และตลาดขายส่ง/ปลีกในจังหวัด เป็นแหล่งรองรับสับปะรดผลสดและจะทําหน้าที่เหมือนตลาดกลางเพื่อกระจายสับปะรดผลสดไปยังตลาดขายปลีกในจังหวัดต่างๆ
แปลงปลูกสับปะรด (Pineapple)

แหล่งปลูกสับปะรดในไทย

 • จังหวัดอุตรดิตถ์
 • จังหวัดลำปาง
 • จังหวัดพิษณุโลก
 • จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 • จังหวัดเพชรบุรี
 • จังหวัดชลบุรี
 • จังหวัดระยอง
 • จังหวัดฉะเชิงเทรา
 • จังหวัดจันทบุรี
 • จังหวัดตราด
 • และจังหวัดต่าง ๆ ในภาคใต้ เช่น ภูเก็ต พังงา ชุมพร
สับปะรด (Pineapple)

พันธุ์สับปะรดที่นิยมปลูกในประเทศไทย

 • พันธุ์ปัตตาเวีย หรือเรียกว่า สับปะรดศรีราชา นิยมปลูกทั่วไป ผลใหญ่ ฉ่ำน้ำ เนื้อสีเหลืองอ่อน
 • พันธุ์อินทรชิต เป็นสับปะรดพันธุ์พื้นเมือง
 • พันธุ์ขาว/ดำ
 • พันธุ์ภูเก็ต หรือ พันธุ์สวี นิยมปลูกทางภาคใต้ ใบมีแถบสีแดงที่ตอนกลางใบ กลีบดอกสีม่วงอ่อน ผลเล็กเปลือกหนาเนื้อสีเหลืองเข้ม หวานกรอบ
 • พันธุ์นางแล หรือ พันธุ์น้ำผึ้ง นิยมปลูกในจังหวัดเชียงราย ผลกลม ตานูน เปลือกบาง เนื้อสีเหลืองเข้ม รสหวานจัด
 • พันธุ์ตราดสีทอง
 • พันธุ์ภูแล
 • พันธุ์ห้วยมุ่น
 • พันธุ์เพชรบุรี ผลย่อยติดกันไม่แน่น แกะออกมารับประทานได้โดยไม่ต้องปอกเปลือก แกนผลรับประทานได้ รสหวานอมเปรี้ยว

ฤดูกาลของสับปะรด

 • ช่วงเก็บเกี่ยวในฤดู ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน – มกราคม และกลางเดือนเมษายน – กรกฎาคม สับปะรดจะให้ผลผลิตมาก ในตลาดมีราคาถูก
 • ช่วงเก็บเกี่ยวนอกฤดู ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ – ต้นเดือนเมษายน และเดือนสิงหาคม – ตุลาคม สับปะรดจะให้ผลผลิตน้อยจึงราคาแพง
Message us