มันหวานญี่ปุ่น (Japanese Sweet Potato)

มันหวานญี่ปุ่น (Japanese Sweet Potato) หรือมันเทศญี่ปุ่น มีลักษณะเนื้อแน่นและรสชาติหวานกว่ามันเทศไทย มีสีเปลือกและสีของเนื้อแตกต่างกันไปตามสายพันธุ์ เช่น สีเหลือง สีม่วงและสีส้ม รสชาติอร่อย ในปัจจุบันเกษตรกรนำมันหวานญี่ปุ่นมาปลูกในประเทศไทยกันมากขึ้น ซึ่งมีคุณภาพไม่ต่างจากมันหวานที่นำเข้าจากประเทศญี่ปุ่น แต่มีราคาที่ถูกลงเยอะ

มันหวานญี่ปุ่น (Japanese Sweet Potato)
มันหวานญี่ปุ่น (Japanese Sweet Potato)

มันเทศเป็นพืชที่มีหัวอยู่ใต้ดิน มีรสหวาน มีเนื้อในหลากสีสันตามสายพันธุ์ เช่น สีส้ม สีขาว สีแดง สีเหลือง หรือสีม่วง เป็นต้น ในมันเทศมีเอนไซม์ที่สามารถเปลี่ยนแป้งให้เป็นน้ำตาลได้ โดยมันเทศจะมีรสหวานยิ่งขึ้นเมื่อเก็บไว้เป็นเวลานานหรือนำไปปรุงอาหาร เช่น ต้ม นึ่ง อบ หรือทอด

มันหวานญี่ปุ่น (Japanese Sweet Potato)
แปลงปลูกมันหวานญี่ปุ่น (Japanese Sweet Potato)

มันหวานญี่ปุ่น ถือเป็นสินค้าเกษตรอีกตัวนึงที่สามารถนำมาขายออนไลน์กันได้ง่าย เป็นพืชที่เกษตรกรสามารถปลูกขายเองให้กับผู้บริโภคได้ ในราคาที่ถูกกว่าที่ขายกันในห้างสรรพสินค้า

Message us