มะม่วงโชคอนันต์

มะม่วงโชคอนันต์ เป็นมะม่วงที่ได้รับความนิยมรับประทานอย่างแพร่หลาย ผลดิบมีสีเขียว เปลือกผลค่อนข้างหนา เนื้อในดิบรสเปรี้ยวจัดฉ่ำน้ำกรอบ ผลสุกมีลักษณะเป็นสีเหลือง ผลรูปกลมรี เนื้อสุกเป็นสีเหลืองเช่นเดียวกับสีผล รสชาติหวานหอมรับประทานอร่อยไม่แพ้รสชาติของมะม่วงกินสุกพันธุ์อื่น เนื้อมีเสี้ยนหรือเส้นใยไม่มากนักเป็นธรรมชาติ ผลโตเต็มที่ประมาณ 3-4 ผล ต่อ 1 กิโลกรัม มะม่วงพันธุ์นี้จัดเป็นมะม่วงที่ติดผลดกทั้งต้น

มะม่วงโชคอนันต์

มะม่วงโชคอนันต์ เป็นมะม่วงที่เข้ามาทดแทนมะม่วงแก้วในการทำมะม่วงดองกรอบ สมัยก่อนจะมีการรับซื้อมะม่วงแก้วเข้าโรงงานเพื่อทำมะม่วงดองเป็นจำนวนมาก ภายหลังนิยมใช้โชคอนันต์เพราะเนื้อแน่นกรอบ อร่อย เนื้อมาก สุกช้ากว่า ทำให้มะม่วงแก้วเสื่อมความนิยมลง

ตลาดมะม่วงโชคอนันต์จะมีการจำหน่ายแบ่งเป็น ขายผลอ่อน ผลแก่ และตกเกรด โดยผลอ่อนจะส่งไปขายยังประเทศเพื่อนบ้าน เช่น เมียนมา กัมพูชา เนื่องจากนิยมทานผลอ่อน ส่วนผลแก่จะเข้าตลาดอุตสาหกรรมแปรรูป โรงงานมะม่วงกระป๋อง แช่อิ่ม มะม่วงดอง เป็นต้น

Message us