มะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง

มะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง ถือเป็นมะม่วงสายพันธุ์ยอดนิยมที่เน้นปลูกเพื่อการส่งออก มีลักษณะที่แตกต่างจากมะม่วงน้ำดอกไม้พันธุ์เดิมที่เมื่อผลยังอ่อนอายุราว 1-2 เดือน สีของผลจะเป็นสีเขียว แต่เมื่อช่วงดังกล่าวไปแล้วจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองอ่อนตลอดทั้งผล และเป็นเช่นนี้เรื่อยไปจนกระทั่งผลแก่เห็นเป็นสีทองอร่ามทั้งต้น เมื่อสุกจัดผิวเปลือกจะมีสีเหลืองที่เข้มขึ้น เนื้อด้านในมีสีเหลืองทองสวย รสชาติหวานหอม เป็นหนึ่งในมะม่วงยอดนิยมตลอดกาลของคนไทยและชาวต่างชาติ

มะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง

การปลูกมะม่วงน้ำดอกไม้นั้น ไม่ว่าจะเป็นน้ำดอกไม้สีทองหรือน้ำดอกไม้เบอร์ 4 หากต้องการปลูกเพื่อการส่งออกหรือขายในประเทศก็ต้องห่อผลให้ผิวมะม่วงมีสีสวยให้เป็นมะม่วงเกรดพรีเมี่ยม โดยมีตลาดใหญ่ๆ อยู่ที่ตลาดไทและตลาดสี่มุมเมือง หากมะม่วงผิวไม่สวยแล้วจะไม่รับซื้อ หรือซื้อก็จะถูกตีราคาเป็นมะม่วงยำ

ข้อมูลเกี่ยวกับมะม่วง

Message us