ฟักทอง (Pumpkin)

ฟักทอง (Pumpkin) เปันพืชผักในตระกลแตง (Cucurbitaceae) เช่น แตงกวา แตงร้าน ฟักแฟง มะระ เป็นต้น ฟักทองเป็นพืชที่อุดมไปด้วยวิตามินซีสูง ช่วยในการบํารุงผิวพรรณ สายตา มีเส้นใยอาหาร ช่วยในการขับถ่าย มีแคลอรี่ต่ำไม่ทําให้อ้วน สามารถนามาประกอบอาหารได้ทั้งอาหารคาว อาหารหวาน เช่น แกงเลียง ฟักทองแกงบวด ฟักทองสังขยา เป็นต้น

ฟักทอง (Pumpkin)
ฟักทอง (Pumpkin)

แหล่งปลูกฟักทอง

ฟักทอง เป็นพืชที่สามารถปลูกได้ทั่วทุกภาคของประเทศ ที่นิยมปลูกกันเยอะอยู่ในกลุ่มจังหวัดศรีสะเกษ สกลนครขอนแก่น กาญจนบุรี ชุมพร และฉะเชิงเทรา

สายพันธุ์ฟักทองที่นิยมปลูก

  • ฟักทองสายพันธุ์หนัก อายุการเก็บเกี่ยว 110-120 วัน ผลจะมีขนาดใหญ่ น้ำหนักต่อผลประมาณ 3-4 กก.
  • ฟักทองสายพันธุ์เบา อายุการเก็บเกี่ยว 60-70 วัน น้ำหนักต่อผลประมาณ 1-2 กก. ผลมีขนาด กะทัดรัด พอเหมาะ

สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและฤดูปลูกฟักทอง

  • ดิน ฟักทองสามารถเติบโตได้ดีในดินเกือบทุกชนิด เช่น ดินร่วน ดินร่วนปนทราย หรือดินที่มี อินทรียวัตถุสูง สามารถระบายน้ำได้ดีไม่มีน้ำขัง
  • ฤดูปลูก ส่วนมากจะเริ่มปลูกได้ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม หรือหลังฤดูทํานา แต่ปลูกได้ดี ในช่วงปลายฤดูฝน โดยเฉพาะภาคใต้จะปลูกในเดือนกันยายน-พฤศจิกายน

การตลาดฟักทอง

รูปแบบการตลาดของฟักทอง จะมีพ่อค้าคนกลางคอยรวบรวมผลผลิตจากเกษตรกรตามพื้นที่ต่างๆ จากนั้นจะนำผลผลิตไปสู่ตลาดค้าส่งสินค้าเกษตรตามตลาดใหญ่ๆ เช่น ตลาดไท ตลาดสี่มุมเมือง ในช่วงที่ฟักทองออกผลผลิตพร้อมกันก็มักจะเจอปัญหาเรื่องผลผลิตล้นตลาดจนขายไม่ออก

ฟักทองเปนพืชผักชนิดหนึ่งที่สามารถเก็บผลผลิตไว้ได้นานหลังการเก็บเกี่ยวโดยที่ผลผลิตไม่เสียหาย ส่งผลให้การเก็บรักษาฟักทองหลังการเก็บเกี่ยวจึงไม่พิถีพิถันมากนักเพียงแต่ต้องระวังเรื่องการเกิดบาดแผลบนผิวของฟักทอง จะทำให้อายุการเก็บรักษาสั้นลง

แหล่งข้อมูลที่เกี่ข้อง

Message us