ฟักทองอ่อน

ฟักทอง (Pumpkin) เป็นพืชที่นิยมปลูกกันอย่างแพร่หลายทั่วโลก และสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้แทบทุกส่วน ไม่ว่าจะเป็นใบอ่อน ยอดอ่อน ผลอ่อน ผลแก่ และเมล็ดฟักทองด้วย

ฟักทองผลอ่อน
ฟักทองผลอ่อน

ฟักทองผลอ่อน เป็นสินค้าเกษตรอีกตัวนึงที่เกษตรกรนิยมปลูกกันเยอะ ปลูกง่าย สามารถทำรอบเก็บเกี่ยวได้เร็ว ประมาณ 70-75 วัน ส่วนมากนิยมปลูกกันในช่วงฤดูฝน เพราะไม่ต้องดูแลอะไรมากนัก และเป็นที่ต้องการของตลาดในกลุ่มพืชผักที่นำมาใช้ทำอาหาร

ฟักทองผลอ่อน
ฟักทองผลอ่อนที่หั่นไว้เตรียมทำอาหาร

ฟักทองอ่อน มีประโยชน์และคุณค่าทางอาหารมากมาย นำไปประกอบอาหารได้หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น ผัด แกง นึ่ง เป็นต้น

ฟักทองผลอ่อน
ผัดฟักทองอ่อน
Message us