ถั่วแดง

ถั่วแดง (Kidney Bean) หรือที่นิยมเรียกกันอีกชื่อคือ ถั่วแดงหลวง เป็นถั่วที่เรารู้จักกันเป็นอย่างดีเพราะมีจำหน่ายอยู่มากตามท้องตลาด มีการนำมาปรุงเป็นอาหารทั้งคาวและหวานให้รับประทานกัน เป็นพืชที่อยู่ในกลุ่มเดียวกับถั่วเขียว ถั่วเหลือง ถั่วดำ ถั่วลิสง ถั่วฝักยาวและถั่วพู

ถั่วแดง (Kidney Bean)

ปัจจุบันถั่วแดง คือพืชเศรษฐกิจอีกชนิดหนึ่งของประเทศไทย โดยมีการส่งออกไปยังต่างประเทศนำเม็ดเงินเข้าสู่ประเทศปีละหลายล้านบาท โดยเฉพาะที่ประเทศญี่ปุ่นและเกาหลีใต้จะมีการสั่งซื้อมากที่สุด เพื่อไปผลิตเป็นไส้ขนมและอาหารรับประทานกัน

ถั่วแดง (Kidney Bean)

การปลูกนอกจากจะปลูกถั่วแดงเพียงอย่างเดียวแล้ว ยังสามารรถปลูกแซมหรือปลูกสลับกับพืชหมุนเวียนชนิดอื่น เช่น อ้อย ข้าวโพด เป็นต้น นอกจากจะมีรายได้เพิ่มจากการขายถั่วแดงแล้ว ยังเป็นการบำรุงให้อุดมสมบูรณ์ด้วย เพราะต้นถั่วแดงมีสารไนโตรเจนที่สร้างความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ดินเป็นจำนวนมาก

ถั่วแดงหรือถั่วแดงหลวง เราสามารถนำมาประกอบเป็นอาหารได้ทั้งอาหารคาวและอาหารหวาน โดยเฉพาะอาหารหวานจะนิยมเป็นพิเศษ เนื่องจากเมื่อนำมาทำอาหารหวานแล้วรสชาติจะเป็นเอกลักษณ์น่ารับประทานอย่างยิ่ง เช่น ทำเป็นไส้ขนมปัง เค้กถั่วแดง ขนมโดริยากิ วุ้นถั่วแดงกวน เป็นต้น และยังสามารถนำมาแปรรูปเป็นวัตถุดิบสำหรับทำอาหารได้ด้วย เช่น แป้งที่ทำจากถั่วแดง เป็นต้น

Message us