ถั่วเขียว (Mung bean)

ถั่วเขียว (Mung bean) เป็นธัญพืชที่คนไทยนิยมนำมาทำเป็นเมนูของหวานหลากหลายชนิด เช่น ถั่วเขียวต้มน้ำตาล ถั่วแปป ถั่วกวน เต้าส่วน หรือแปรรูปเป็นเครื่องดื่ม นอกจากรสชาติที่อร่อยถูกปากและรับประทานง่ายแล้ว ถั่วเขียวยังอุดมไปด้วยสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย ทั้งยังเชื่อกันว่าอาจช่วยรักษาปัญหาสุขภาพบางชนิดได้ด้วย

ถั่วเขียว (Mung bean)

ถั่วเขียว เป็นพืชตระกูลถั่วที่ให้เมล็ดที่มีเปลือกสีเขียว แต่เนื้อเมล็ดสีเหลือง ถั่วเขียวเป็นพืชที่มีอายุสั้น หรือวงจรชีวิตของถั่วเขียวมันสั้น จึงใช้น้ำน้อยกว่าพืชไร่อื่นหลายชนิด นิยมนำมาปลูกทดแทนข้าวนาปรัง ปลูกก่อนข้าวโพดในพื้นที่ประสพภัยแล้ง ใช้ปลูกก่อนหรือหลังการทำนาหรือทำไร่ เพื่อตัดวงจรการระบาดของศัตรูพืช ช่วยบำรุงรักษาความอุดมสมบูรณ์ของดิน ตรึงไนโตรเจนได้ดี สามารถใช้เป็นปุ๋ยพืชสดให้ปริมาณไนโตรเจนสูง ถั่วเขียวใช้เป็นวัตถุดิบ ในการผลิตแป้งวุ้นเส้น เพาะถั่วงอก และประกอบอาหารอื่นๆ ถั่วเขียวมีสองชนิด ได้แก่ ถั่วเขียวผิวมัน และถั่วเขียวผิวดำ

ถั่วเขียว (Mung bean)

ปัจจุบันปริมาณการผลิตถั่วเขียวยังไม่เพียงพอกับความต้องการในประเทศ และเมื่อพิจารณาการส่งออกถั่วเขียวและผลิตภัณฑ์ โดยการส่งออกมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง ทั้งภาคอุตสาหกรรม การแปรรูป การเพาะถั่วงอก อุตสาหกรรมวุ้นเส้น แป้งถั่วเขียว เป็นต้น

สายพันธุ์ถั่วเขียวที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้พัฒนาขึ้นมาใหม่ คือ KUML#1-6 เป็นพันธุ์ที่เหมาะสมกับการปลูกในฤดูแล้ง ขนาดเมล็ดโต ต้านทานต่อโรคใบจุด โรคราแป้ง ซึ่งจะเป็นพันธุ์ใหม่ที่มีศักยภาพในการส่งเสริมให้เกษตรกรนำไปเพาะปลูกได้ต่อไป รวมทั้งยังมีชั้นพันธุ์ขยายที่กรมวิชาการเกษตรส่งเสริมพันธุ์ถั่วเขียวผิวมันและผิวดำอีกด้วย

Message us