ถั่วลันเตา

ถั่วลันเตา (Peas) เป็นพืชตระกูลถั่วสีเขียว มีรสชาติหวาน กรอบ และอร่อย จึงนิยมนำมาประกอบอาหารอย่างหลากหลายทั่วโลก นอกจากรับประทานง่ายแล้ว ถั่วลันเตายังมีประโยชน์มากมายต่อสุขภาพ มีคุณค่าทางอาหารอีกมากมาย หากเป็นฝักอ่อนก็จะนิยมนำมาปรุงเป็นผัดผัก ส่วนเมล็ดแก่ก็ทั้งนำมาปรุงเป็นอาหารและอบกรอบเป็นของว่างกินเล่น

ถั่วลันเตา (Peas)

ถั่วลันเตา (Peas) หรือถั่วหวาน มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Pisum sativum มีถิ่นกำเนิดจากแถวเอเชียตอนกลาง สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 สายพันธุ์ คือ สายพันธุ์ฝักเหนียวและแข็ง เมล็ดโต นิยมปลูก เพื่อทานเมล็ด ภายในฝักจะมีเมล็ดขนาดใหญ่ 3-8 เมล็ด และสายพันธุ์ปลูกเพื่อรับประทานฝักสด โดยฝักจะมีขนาดใหญ่ มีปีก ฝักแบน สามารถปลูกได้กับดินแทบทุกชนิด แต่หากเป็นดินร่วนที่ค่อนข้างเหนียวสักนิดก็เป็นที่ชอบใจของถั่วลันเตามาก เพราะถั่วลันเตาชอบความชื้นที่ไม่แฉะ แสงแดดแรงนั้นก็เป็นที่โปรดปรานและฤดูกาลที่จะเติบโตได้ดีนั้นก็คือช่วงฤดูหนาว

ถั่วลันเตา (Peas)

ในเมืองไทยถั่วลันเตานิยมปลูกกันมากในทุกภาค แต่โดยมากมักปลูกในแถบถิ่นที่มีอากาศเย็น และชุ่มชื้น เช่น จังหวัดเพชรบูรณ์ ลำปาง เชียงใหม่ ตาก นครสวรรค์ นครราชสีมา แถบตะวันออกก็ เช่น จังหวัดปราจีนบุรี ภาคกลางก็ เช่น กาญจนบุรี นครปฐม ทางใต้ก็มีปลูกกันที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ส่วนในแถบต่างๆ ของโลกก็มีแหล่งใหญ่ที่อยู่ในเขตอบอุ่น จนถึงเขตกึ่งร้อน เช่น อินเดีย พม่า โมร็อกโก และอเมริกาใต้

ถั่วลันเตา (Peas)

เมล็ดถั่วลันเตา

Message us