ข้าวโพดหวาน (Sweet Corn)

ข้าวโพดหวาน (Sweet Corn) เป็นข้าวโพดที่นิยมปลูกและนำมารับประทานมากที่สุด เนื่องจากมีรสชาติที่อร่อย ให้ความหวานสูง ไขมันต่ำ สามารถนำมาปรุงเป็นอาหาร ทำของหวานหรือแปรรูปได้หลากหลายแบบ รวมถึงการนิยมรับประทานเป็นอาหารโดยตรงด้วยการต้ม นึ่ง และปิ้ง

ข้าวโพดหวาน (Sweet Corn)
ข้าวโพดหวาน (Sweet Corn)

ข้าวโพดหวาน นิยมปลูกกันอย่างแพร่หลายทั่วโลก โดยมีผู้ปลูกรายใหญ่ได้แก่ สหรัฐอเมริกา ฝรั่งเศส ฮังการี และแคนาดา ส่วนในเอเชียมีผู้ปลูกรายใหญ่ ได้แก่ ประเทศญี่ปุ่น ไต้หวัน และไทย

ข้าวโพดหวาน (Sweet Corn)
ไร่ข้าวโพดหวาน

การจำหน่ายผลผลิตมีทั้งการจำหน่ายแก่โรงงานเพื่อแปรรูปเป็นข้าวโพดหวานกระป๋อง การส่งออกต่างประเทศ และนำมาบริโภคภายในประเทศ รูปแบบการจำหน่ายในประเทศมักพบนำฝักสดมาขายตามท้องตลาดการเกษตร ตลาดสด และมักพบการขายเป็นข้าวโพดหวานต้มหรือข้าวโพดหวานย่างไฟตามข้างถนนของพื้นที่แปลงปลูก

การเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวโพดหวาน

ระยะเก็บเกี่ยวข้าวโพดหวานถือเป็นสิ่งสำคัญมาก เพราะหากเก็บเกี่ยวเร็วเกินไปข้าวโพดจะหวานน้อย หากเก็บเกี่ยวช้าเกินไปข้าวโพดหวานจะมีความหวานลดลง ระยะการเก็บเกี่ยวาที่เหมาะสม คือหลังข้าวโพดออกไหม 18-20 วัน หรือพบว่าไหมข้าวโพดเริ่มเปลี่ยนเป็นสีดำ หรือเมล็ดส่วนปลายของฝักเปลี่ยนเป็นสีเหลือง หากเมล็ดสีขาวแสดงว่าข้าวโพดอ่อนเกินไป หากเมล็ดสีเหลือง และเมล็ดเริ่มเหี่ยวแสดงว่าแก่จัดเกินไป

การจัดการผลผลิตข้าวโพดหวานหลังเก็บเกี่ยว

การรักษาผลผลิตหลังเก็บเกี่ยว ควรเก็บฝักข้าวโพดหวานในที่ร่มและไม่ให้รับแสง ไม่กองฝักข้าวโพดบนพื้นดิน ควรวางบนพื้นที่ยกสูงด้วยไม้หรือวางกองบนพื้นซีเมนต์ที่ทำความสะอาดแล้ว และไม่กองสูงในปริมาณมาก เพราะจะทำให้ข้าวโพดร้อน เกิดการช้ำ ความหวานลดลงเปลือกหุ้มฝักเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาล

วิธีการขนส่งข้าวโพดหวาน

แหล่งรับซื้อผลผลิตข้าวโพดหวานที่ใหญ่ๆ จะเป็นตลาดค้าส่งอย่างเช่น ตลาดไท และตลาดสี่มุมเมือง ดังนั้นเมื่อถึงกำหนดเก็บเกี่ยวข้าวโพดหวานควรเตรียมยานพาหนะขนส่งก่อนล่วงหน้าการเก็บเกี่ยวผลผลิต เพื่อขนส่งให้เร็วที่สุด หลังปลิดฝัก และขนส่ง ควรส่งถึงตลาดหรือมือผู้บริโภค ไม่เกิน 24 ชั่วโมง และควรขนส่งเวลากลางคืน เพื่อหลีกเลี่ยงผลผลิตรับแสงแดด

Message us