ขนุนแดงสุริยา

ขนุนแดงสุริยา อยู่ในวงศ์ MORACEAE เป็นไม้ยืนต้น สูง 8-15 เมตร ใบออกสลับเป็นรูปรี ปลายแหลม โคนมน ดอก แยกเพศอยู่ต้นเดียวกัน ดอกตัวผู้ออกที่โคนต้น กิ่งก้าน และง่ามใบ ลักษณะเป็นแท่งยาว ดอกตัวเมียออกตามลำต้น มีก้านช่อดอกใหญ่ กว่าก้านช่อดอกตัวผู้ชัดเจน ดอกเป็นแท่งเหมือนกัน แต่ดอกตัวผู้จะมีกลิ่นหอมคล้ายส่าเหล้า ดอกตัวเมียไม่มีกลิ่น “ผล” เป็นผลรวม รูปกลมรี น้ำหนักเมื่อโตเต็มที่เฉลี่ยอยู่ระหว่าง 8-25 กิโลกรัม เนื้อหุ้มเมล็ด หรือ “ยวง” เป็นสีแดงเข้มหรือสีเปลือกหมากสุก มีความหนาประมาณ 0.5-1.2 ซม. แข็งกรอบรสหวานหอม ความหวานประมาณ 26–32 องศาบริกซ์ แต่ละผลจะให้เนื้อหรือ “ยวง” ประมาณ 52% ของน้ำหนักผล

เนื้อผล หรือ “ยวง” เป็นที่ต้องการของผู้รับประทานมาก ซึ่ง “ขนุนแดง สุริยา” จัดเป็นขนุนพันธุ์ เบา หมายถึงใช้เวลาปลูกระยะสั้นติดผลเร็ว หลังปลูก 3 ปีกว่าๆจะติดผลชุดแรก ที่สำคัญของ “ขนุนแดงสุริยา” จะมีผลทะวาย หรือติดผลทั้งปี หรืออย่างน้อยปีหนึ่ง 2 รุ่น จึงทำให้เป็นที่ต้องการของผู้ปลูกอย่างกว้างขวางจนกระทั่งปัจจุบัน ขยายพันธุ์ด้วยระบบติดตาจะทำให้มีรากแก้วปลูกแล้วโตเร็ว ทนแล้งได้ดี ต้นแข็งแรงทนต่อโรคต่างๆ และเนื้อผล หรือ “ยวง” ไม่เป็นสนิม “ขนุนแดงสุริยา” มีดีกรีชนะเลิศการประกวดงานเกษตร จ.ปราจีนบุรี ชนะเลิศที่ 1-2-3 ติดต่อกันในปี 47, 48, 49 และ 50

Message us