ขนุนทองประเสริฐ

ขนุนพันธุ์ทองประเสริฐ เป็นขนุนสายพันธุ์ที่มีลูกดก เนื้อเยอะ หากผลสมบูรณ์จะแกะเนื้อได้ถึงร้อยละ 50 ของน้ำหนักผล มีรสชาติหวาน เนื้อนุ่มกรอบ เป็นพันธุ์ที่เหมาะปลูกเพื่อการส่งออก ได้รับความนิยมจากตลาดในประเทศจีน และกัมพูชามากกว่าพันธุ์อื่นๆ อีกทั้ง เหมาะกับการขนส่งที่ต้องใช้เวลาหลายวัน ซึ่งเนื้อขนุนจะยังแข็งกรอบ ต่างจากพันธุ์อื่นๆที่เนื้อจะเละระหว่างการขนส่ง

Message us