กล้วยหอมทอง (Gros Michel Banana)

กล้วยหอมทอง เป็นผลไม้ที่อุดมไปด้วยสารอาหารครบถ้วนตามหลักทางโภชนาการ เช่น มีวิตามิน ไฟเบอร์ ที่มีส่วนช่วยในเรื่องของการขับถ่าย เนื้อเหลืองเข้ม กลิ่นหอม มีรสหวาน ถือเป็นผลไม้ที่มีศักยภาพในด้านการตลาด ด้วยคุณลักษณะของกล้วยหอมทองที่มีน้ำหนักดี หวีสวยงาม สีผิวของกล้วยเมื่อสุกจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองทอง รสชาติดี มีกลิ่นหอม น่ารับประทาน

กล้วยหอมทอง (Gros Michel Banana)
กล้วยหอมทองเมื่อสุกแล้วเปลือกด้านนอกจะกลายเป็นสีเหลืองทอง

ราคาของกล้วยหอมทอง จะขึ้นอยู่กับเทศกาล อย่างเช่นในเทศกาลกินเจของปีนี้ที่กำลังจะมาถึง ในช่วงวันที่ 8-17 ตุลาคม ตลาดจะมีความต้องกาลกล้วยหอมทองมากเป็นพิเศษ อาจมีการปรับราคาขายปลีกของกล้วยหอมทองสูงขึ้นได้ เหมือนอย่างตอนเทศกาลตรุษจีนที่ราคากล้วยหอมทองปรับราคาสูงขึ้นถึงหวีละ 120 บาท

กล้วยหอมทอง (Gros Michel Banana)
เครือกล้วยหอมทองที่แก่จัด

กล้วยหอมทอง เมื่อมีอายุได้ประมาณ 7-9 เดือน จะเริ่มมีการออกปลีของกล้วย พอเข้าเดือนที่ 10-11 ก็จะสามารถตัดเครือกล้วยหอมทองเพื่อจำหน่ายได้ โดยสังเกตได้จากกล้วยหวีสุดท้ายเริ่มกลม สีผลจางลงกว่าเดิม ไม่ควรปล่อยให้แก่คาต้นมากเกินไปจะทำให้เปลือกกล้วยแตก ผลเสียหาย จนทำให้ราคาตกได้

กล้วยหอมทอง (Gros Michel Banana)
กล้วยหอมทองที่เริ่มสุดปลีแล้ว

ตลาดของกล้วยหอมทอง

ตลาดหลักของกล้วยหอมทองมีอยู่หลายกลุ่ม หากสามารถรวมกลุ่มกันปลูกได้และผลผลิตมีคุณภาพสูงจะสามารถส่งขายให้กับบริษัทส่งออกไปต่างประเทศอย่างประเทศญี่ปุ่นได้ หรือกลุ่มตลาดค้าส่งในไทย เช่น ตลาดไท ตลาดสี่มุมเมือง โดยกล้วยหอมจะขายได้ราคาถึง 250 บาทต่อเครือ ในช่วงเทศกาลสำคัญ เช่น ตรุษจีน สารทจีน เป็นต้น

โดยทั่วไปกล้วยหอมทอง 1 เครือ จะมีน้ำหนักประมาณ 15 กิโลกรัม มี 6-7 หวี กล้วยหอมทองมีผลยาวสวย โดยกล้วย 1 หวี มีน้ำหนักไม่ต่ำกว่า 1.8 กิโลกรัม ซึ่งเป็นขนาดพอเหมาะที่ตลาดต้องการ ทำให้ขายได้ราคาดี

Message us